На сайта на Electrical Group Ltd., на адрес: www.electricalgroup.eu можете да разгледате нашите продукти и реализирани проекти. Надяваме се да работим заедно! Ако желаете да получите повече информация за нашите продукти и решения, ние сме на Ваше разположение. За въпроси и консултации позвънете на нашите телефони, посочени в КОНТАКТИ
За Нас:

       "ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП"ООД  е регистрирана фирма в камара на строителите в България. На основание чл.5, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя: ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура; На основание чл. 5, ал.4: СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ. На основание чл.5, ал.1: ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения; На основание чл.5, ал.4: СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ. На основание  чл.6: ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР съгласно Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код: 45.11; 45.21; 45.31; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 45.50. "Електрикал Груп" ООД е официален представител за страната на водещите в областта на енергетиката оборудване от 0,4kV до 20kV, европейско признати производители като SCHNEIDER ELECTRIC, ЕЛКАБЕЛ, ПАВЕЛ И СИНОВЕ, ЛEМИ-ТРАФО, 3М, ELMARK и др.
          Със своя повече от осем годишен опит в електроизграждане, инженеринг, доставка и монтаж на оборудване от 0,4kV до 20kV, фирма "ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП"  е сред водещите компании на  българския пазар в тази област. Всички предлагани продукти отговарят на европейските норми и стандарти за надежност и  качество и са придружени със съответните сертификати. Фирмата предлага различни технологични решения в зависимост от възможносттите на клиента, съобразявайки се с особеностите и спецификата на всеки един обект. Фирма "ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП"  разполага с екипи от опитни професионалисти.
       Дружеството има  магазин с мострена зала  и  офис в к.к.Слънчев бряг. Дружеството притежава специализирани автомобили, оборудвани  с необходимите технически средства и инструментариум за изпълнение на различни технически задачи, няколко екипа за технически монтаж и профилактика и собствена складова база .
       


       

Copyright © 2011-2012 Electrical Group Ltd. All Rights Reserved.
Начало          За нас          Продукти          Клиенти          Галерия         Контакти
НОВИНИwww.electricalgroup.eu
Разгледайте нашата галерия! За повече информация се свържете с нас!!!Търси


Designed by Dobrev & Momchev Team